Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Църква “Свети Атанас”
Църквата Свети Атанас е изградена през първоначално като гръцка митрополитска църква
Църквата Свети Атанас е изградена през първоначално като гръцка митрополитска църква

Една част от Римските терми е заета от църквата “Свети Атанас”, изградена през 1836 г. като гръцка митрополитска църква. През двадесетте години на ХХ в. е дадена за черкуване на руснаците белогвардейци. През шестдесетте години там са експониране икони от Музея на възраждането във Варна.

Част от иконите на църквата сега са в специална експозиция в Археологическия музей.

Последна актуализация на 21.12.2004