Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Паметници на християнската култура
Гробницата в “Бизнес хотел - Варна” е кръстокуполна, изградена от камък и варопясъчен хоросан, засводена с тухли
Гробницата в “Бизнес хотел - Варна” е кръстокуполна, изградена от камък и варопясъчен хоросан, засводена с тухли

• Ранно християнска базилика - част от непроучен манастирски комплекс от V-VІ век в местността “Джанавар тепе”

• Раннохристиянска епископска базилика от V-VІ в. на ул. ”Хан Крум”

• Раннобългарски манастир от ІХ-ХІ век в местността “Караач теке”, изграден от първият български християнски владетел – княз Борис І

• Раннохристиянска гробница V-VІ в. в “Бизнес хотел - Варна”. Принадлежи към западния некропол на античния Одесос.

• Православен храм “Успение на Пресвета Богородица” от началото на ХVІІ век.

• Църквата “Св. Параскева” - семеен параклис на богат грък от 1785 г.

• Църква-музей “Св. Атанас” - Възрожденска църква от 1836 г.

• Храм “Св. Никола” от 1865 г.

• Катедрална църква “Успение на пресвета Богородица” от 1896 г.

• Арменска църква “Св. Саркис” 1910 г.

• Православен храм “Св. Петка” 1938 г.

Последна актуализация на 21.12.2004