Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Природни забележителности
Аквариумът е изграден 1910 г.
Аквариумът е изграден 1910 г.

• Морска градина - Варна. Емблема на гр. Варна, паметник на градинското и парково изкуство. Създадена от чеха Антон Новак в края на ХІХ - началото на ХХ в.

• Природен резерват “Побити камъни” – Природен резерват с важно международно значение, вписан в световния списък за уникални геоложки образования на  ЮНЕСКО

 Ботаническа градина (края на ХІХ в.) - сега Екопарк Варна

• Аквариум и Морски музей. Изградени през 1906-1910 г. Единственото съоръжение от подобен тип в България, представящо богатото разнообразие от черноморската и речна фауна на България

• Природен парк “Златни пясъци”. Площ от 1 321 хектара, обхващащ и представящ флората и фауната на значителна част от Черноморския бряг на север от стара планина. Обявен за защитена територия през 1943 г.

• Зоопаркът в Морска градина – открит 1961 г.

Последна актуализация на 21.12.2004